«M?ja Beikerstr?t?. ?ant??ista p?d?jais g?jiens»

M?ja Beikerstr?t?. ?ant??ista p?d?jais g?jiens
 

B?rkbija Mi?ela

"M?ja Beikerstr?t?. ?ant??ista p?d?jais g?jiens"

Книга издана в 0 году.

?erloks Holmss atsak?s izmekl?t jaun?s l?dijas Loras ??rlijas lietu, jo gad?jums nav tik aizraujo?s, lai izpeln?tos di?? detekt?va interesi. Beikerstr?tas 221B nama saimniece Misis Hadsone un doktora Vatsona sieva M?rija Vatsone nolemj ?emt l?dijas Loras lietu sav? p?rzi??. K?p?c viss aizraujo?ais vienm?r tiek v?rie?iem?
Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено