«Madame Tiso. Slavas cena»

Madame Tiso. Slavas cena
 

Morena Mi?ela

"Madame Tiso. Slavas cena"

Книга издана в 2014 году.

1788. gad? gudr?s un ambicioz?s Marijas Tiso muzejs r?da ne tikai Francijas slaven?k?s personas, bet ar? modern?kos t?rpus, svaig?k?s tenkas un politikas jaunumus. Vi?as klienti ir no visda??d?kajiem sl??iem, ta?u m?kslinieces sapnis ir piesaist?t Marijas Antuanetes un Luija XVI uzman?bu. Smagi un neatlaid?gi str?d?jot, Marija iek??st spo?aj? galma dz?v?, kas ?oti at??iras no vi?as m?j?m Temp?a bulv?r?, kur cilv?ki spiesti p?rdot savus zobus, lai nopirktu ?dienu…


Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено