«Krokodilu dzelten?s acis»

Krokodilu dzelten?s acis
 

Pankola Katr?na

"Krokodilu dzelten?s acis"

Книга издана в 2012 году.

Klus? un labsird?g? ?ozef?ne teju pusi sava m??a m?c?jusies Francijas viduslaiku v?sturi, burtiski dz?vojusi 12. gadsimt?. Tas izr?d?jies p?r?k ilgi, lai sp?tu sagl?bt savu j?ko?o laul?bu. Kad vi?as v?rs ar m???ko p?rce?as uz ?friku, lai nodarbotos ar daudzsolo?u krokodilu audz??anas biznesu, ?ozef?ne attopas viena ar b?rniem un sava v?ra par?diem ne??l?gaj? un ciniskaj? Par?zes priek?pils?t?…
Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено