«Nakts pieder m?l?t?jiem»

Nakts pieder m?l?t?jiem
 

Devero D??da

"Nakts pieder m?l?t?jiem"

Книга издана в 2014 году.

Tristans – Edil?nas pils?tas ?rsts – lolo nopietnas j?tas pret m?s?cas Kimas studiju biedreni D?eku, kura ieradusies atp?sties. ?aj? vasar? D?eka reibst no sp?c?g?, iej?t?g? v?rie?a sabiedr?bas un juteklisk?m baud?m. Kad D?ekai p?c atva?in?juma ir j?atgrie?as ikdienas realit?t?, m?l?t?jiem ir j?pie?em l?mums. Vai vi?i sp?s paciest lielo att?lumu? Kur? ziedos savus sap?us, lai vi?i var?tu b?t kop??
Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено