«Дерт»

Дерт
 

М?дімкызы Ба?ыт

"Дерт"

Книга издана в 0 году.

Беріліп отыр?ан б?л ??гімеде ауыр дертке шалды??ан адамны? к??іл-жайы, оны? жанында б?йек болып ж?рген адамдар?а деген к?з?арасы ж?не ?мірге деген ??штарлы?ы жайында айтылады. Сонымен бірге, емдеп ж?рген д?рігерлерді? біліктілігі мен сауаттылы?ы м?нда аны? бай?алады. ??гіме шынайы ?мірден алын?ан ж?не м?нда?ы кейіпкерлерді? есімдері ?згертілмей берілген. ??гіме екінші кейіпкерді? атынан баяндалады.
Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено